Autor: Daniel

Podręcznik ponad słowami uczący interpretacji utworów

Podręcznik ponad słowami 3 uczy interpretacji utworów literackich. Jest to umiejętność niezbędna podczas zdania egzaminu maturalnego. Podręcznik ponad słowami 3 służy do nauki języka polskiego dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Jest to wspaniała propozycja dla całej młodzieży…

Podręcznik ponad słowami 3 uczy krytycznego patrzenia na świat

Ponad słowami 3 to podręcznik z nowoczesnym podejściem do nauczania. Struktura podręcznika obejmuje zagadnienia opisujące Młoda Polskę. Podręcznik ponad słowami 3 ma niezwykle korzystny wpływ na sposób nauczania studentów oraz postrzeganie przez nich epoki literackiej. Idealnie skomponowana, harmonijna struktura pozwala łączyć w…

Podręcznik do nauczania języka polskiego ponad słowami 3

Podręcznik do nauki języka polskiego ponad słowami 3. Został on przeznaczony do nauczania studentów klas trzecich liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Jest to świetna propozycja dla młodzieży marzących o pogłębianiu swojej wiedzy z języka polskiego. Podręcznik ponad słowami 3 ma zapoznać…