Podręcznik ponad słowami 3 uczy krytycznego patrzenia na świat

Ponad słowami 3 to podręcznik z nowoczesnym podejściem do nauczania. Struktura podręcznika obejmuje zagadnienia opisujące Młoda Polskę. Podręcznik ponad słowami 3 ma niezwykle korzystny wpływ na sposób nauczania studentów oraz postrzeganie przez nich epoki literackiej. Idealnie skomponowana, harmonijna struktura pozwala łączyć w sobie treści literackie, kulturowe oraz językowe. Autorami podręcznika szkolnego ponad słowami 3 są  Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewską, Małgorzata Matecka, Joanna Ginter, Anna Równy, a także Anna Cisowska. Uporządkowana struktura podręcznika jest możliwa dzięki czytelnym blokom treści. Ikonografika i infografika pozwala studentom poznać kontekst omawianej treści. Dzięki podręcznikowi uczniowie ćwiczą umiejętność rozumienia czytanego tekstu. Publikacja uwzględnia najbardziej istotne z punktu historii konteksty artystyczne i kulturowe. 

Podręcznik ponad słowami 3 podchodzi kompleksowi do materiału

Podręcznik ponad słowami 3 jest opracowany, w sposób kompleksowy. Idealnie dobrany format tekstu w książce pozwala na otworzenie się na coraz to nowsze wątki. Podręcznik podzielony został na rozdziały, które zawierają minimalną ilość tekstu, tak by nie przytłoczyć informacjami uczniów. Podręcznik charakteryzuje się bardzo ciekawą szatą graficzną. Ponad słowami 3 to podręcznik, dzięki któremu możemy poznać kontekst kulturowy danej epoki. 

Główne cechy charakterystyczne podręcznika ponad słowami 3

Ponad słowami 3 uczy tworzenia własnych tekstów. Umiejętność ta przyda się podczas pisania egzaminu dojrzałości. Instrukcje umieszczone w podręczniku ponad słowami 3 oraz przykładowe teksty ćwiczą naszą zręczność pisania atrakcyjnych tekstów. Krytyczne czytanie tekstu to również umiejętność, którą możemy zyskać, czytając podręcznik ponad słowami 3.