Podręcznik ponad słowami uczący interpretacji utworów

Podręcznik ponad słowami 3 uczy interpretacji utworów literackich. Jest to umiejętność niezbędna podczas zdania egzaminu maturalnego. Podręcznik ponad słowami 3 służy do nauki języka polskiego dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Jest to wspaniała propozycja dla całej młodzieży chcących pogłębić swoją wiedzę z języka polskiego. Podręcznik służy do nauki uczniów na poziomie podstawowym oraz rozszerzony. Podręcznik ponad słowami zaznajamia studentów z wszystkimi zagadnieniami historii literatury. Autorami podręcznika ponad słowami 3 są  Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewską, Małgorzata Matecką, Joanna Ginter, Anne Równy oraz Anna Cisowską. Publikacja została wydana przez firmę Nowa Era. Duże doświadczenie na rynku podręczników szkolnych sprawia, że Nowa Era wie, jak należy prawidłowo przygotować podręcznik. 

Co możemy znaleźć w podręczniku ponad słowami wydawnictwa Nowa Era?

Podręcznik jest tak zbudowany, by przedstawiał najważniejsze informacje w sposób chronologiczny oraz uporządkowany. Publikacja prezentuje w poszczególnych rozdziałach konkretne teksty dla poszczególnych epok. Dzięki podręcznikowi ponad słowami 3 uczniowie uczą się swobodnie wypowiadać oraz pisać fascynujące teksty. Wszystkie te umiejętności są niezbędne podczas zdawania egzaminu maturalnego oraz myśleniu o wymarzonych studiach. Podręcznik ponad słowami 3 prezentuje wszechstronne motywy literackie, które pojawiają się w utworach. 

Podręcznik przygotowany z myślą o uczniach szykujących się do matury

Podręcznik został tak zbudowany, by jego konstrukcja była niezwykle przejrzysta i łatwa podczas nauki. Dzięki temu studiowanie podręcznika jest niezwykle proste i przyjemne. Publikacja naszpikowana jest licznymi wskazówkami, które prowadzą ucznia krok po kroku podczas jego podróży z podręcznikiem. Ćwiczenia zamieszczone w podręczniku mają za zadanie uczyć studentów pisania i poprawnej wymowy.